Nasze zespoły na Sejmiku Teatrów w Tarnogrodzie

2023-03-06

W Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbył się 48. Międzywojewódzki Sejmik Teatrów Wiejskich. Wydarzenie zorganizowano w dniach 3 – 5 marca 2023 r. Wzięło w nim udział 16 grup teatralnych, w tym 3 zespoły z Gminy Biłgoraj.

Sejmik w Tarnogrodzie rozpoczyna tegoroczne międzywojewódzkie przeglądy teatrów wiejskich. W październiku wybrane kilkanaście najlepszych spektakli przyjedzie  ponownie do Tarnogrodu na 40. Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej.

Gminę Biłgoraj reprezentowały 3 zespoły teatralne. W piątek 3 marca na rozpoczęcie sejmikowania wystąpił zespół „Zorza”  Dereźni z widowiskiem pt. „Na przednówku” wg scenariusza Józefy Oszajcy i Zespół „Czeremcha” z Gromady z widowiskiem „Jak córkę szewca swatali” wg scenariusza Teresy Kornik. W niedzielę 5 marca, w ostatnim dniu sejmikowania, spektakl „Proszenie na wesele” wystawił Zespół „Sąsiadeczki” z Korczowa i Okrągłego.

Wszystkie 3 widowiska zostały bardzo ciepło przyjęte przez tarnogrodzką publiczność i otrzymały świetne recenzje Rady Artystycznej, w której zasiadali: prof. Lech Śliwonik, prof. Katarzyna Smyk, prof. Bożena Suchocka i prof. Edward Wojtaszek.

Organizatorami Sejmiku są: Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie, Tarnogrodzki Ośrodek Kultury, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne, Towarzystwo Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej w Tarnogrodzie.

 • Nasze zespoły na Sejmiku Teatrów w Tarnogrodzie
 • Nasze zespoły na Sejmiku Teatrów w Tarnogrodzie
 • Nasze zespoły na Sejmiku Teatrów w Tarnogrodzie
 • Nasze zespoły na Sejmiku Teatrów w Tarnogrodzie
 • Nasze zespoły na Sejmiku Teatrów w Tarnogrodzie
 • Nasze zespoły na Sejmiku Teatrów w Tarnogrodzie
 • Nasze zespoły na Sejmiku Teatrów w Tarnogrodzie
 • Nasze zespoły na Sejmiku Teatrów w Tarnogrodzie
 • Nasze zespoły na Sejmiku Teatrów w Tarnogrodzie
 • Nasze zespoły na Sejmiku Teatrów w Tarnogrodzie
 • Nasze zespoły na Sejmiku Teatrów w Tarnogrodzie
 • Nasze zespoły na Sejmiku Teatrów w Tarnogrodzie
 • Nasze zespoły na Sejmiku Teatrów w Tarnogrodzie
 • Nasze zespoły na Sejmiku Teatrów w Tarnogrodzie
 • Nasze zespoły na Sejmiku Teatrów w Tarnogrodzie
 • Nasze zespoły na Sejmiku Teatrów w Tarnogrodzie
 • Nasze zespoły na Sejmiku Teatrów w Tarnogrodzie
 • Nasze zespoły na Sejmiku Teatrów w Tarnogrodzie
 • Nasze zespoły na Sejmiku Teatrów w Tarnogrodzie
 • Nasze zespoły na Sejmiku Teatrów w Tarnogrodzie

» powrót