Hej kolęda, kolęda… w Majdanie Starym

2022-01-31

30 stycznia podczas Gminnego Koncertu Kolęd w kościele pw. Św. app. Piotra i Pawła w Majdanie Starym gościnnie wystąpił Zespół „Lawenda” ze Smólska. Koncert kolęd w Majdanie Starym zorganizowano dla zespołów i chórów działających w gminie Księżpol. Zaśpiewały też dzieci i młodzież z grup wokalnych GOK w Księżpolu oraz wystąpiła grupa kolędnicza „Szczodraki – śpiewaki” prezentując obrzęd tradycyjnego chodzenia z gwiazdą po kolędzie. Gościnnie wystąpił Zespół „Lawenda” ze Smólska, który przynależy do parafii. Podczas dwugodzinnego koncertu wybrzmiały znane wszystkim kolędy i pastorałki, a na zakończenie wszystkie zespoły zaśpiewały razem kolędę „Bóg się rodzi”.
  • Hej kolęda, kolęda… w Majdanie Starym

» powrót