Spotkanie z historią „Bidaczowskie opowieści” oraz warsztaty obywatelskie w Nadrzeczu

2021-10-15

Młodzi aktywni obywatele, uczniowie Szkoły Podstawowej w Starym Bidaczowie w dniu 7 października odwiedzili Remizo-Świetlicę w Nadrzeczu. Spotkanie w Nadrzeczu rozpoczęły zajęcia warsztatowe poprowadzone przez Annę Maciąg-Pazik, które dotyczyły w głównej mierze rozpoznania problemów i potrzeb lokalnego środowiska oraz poszukiwanie możliwości ich rozwiązania. Młodzież jak zawsze wykazała się ogromną spostrzegawczością i umiejętnością obserwacji otoczenia oraz inicjatywą w rozwiązywaniu problemów. Spotkanie z historią pn. „Bidaczowskie opowieści” poprowadził Dominik Róg, pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju, pasjonat historii i regionalista. Młodzież ze Starego Bidaczowa poprzez opowieści Dominika i przygotowaną prezentację multimedialną poznała historię lokalną oraz początki i dzieje swojej miejscowości. Młodzież dowiedziała się m.in. jak i kiedy zaczęło się osadnictwo nad rzeką Ładą, kim byli maziarze oraz budziarze, będący przodkami obecnych mieszkańców wsi, gdzie znajdowały się dawne leśne osady rodowe i jak doszło do ich likwidacji, a także dlaczego Stary Bidaczów i okoliczne wsie leśne są wyjątkowe pod względem etnograficznym. Podczas spotkania poruszono też temat aktywności mieszkańców biłgorajskich wsi oraz charakterystycznych dla tych terenów, ale zanikających obecnie, rzemiosł na bazie drewna. Młodzież z zainteresowaniem obejrzała fragmenty filmu zrealizowanego przez GOK w Biłgoraju pt. „Tradycyjne rzemiosła i umiejętności w Gminie Biłgoraj”. Tragiczne dzieje II wojny światowej, które odcisnęły piętno również na mieszkańcach naszego regionu, przybliżyła prezentacja kolejnego filmu, jakim było „Partyzanckie wesele” zrealizowanego podczas żywej lekcji historii w Brodziakach w ramach VII Pikniku Historycznego. Dodatkową atrakcją dla dzieci było odwiedzenie ciekawych miejsc w Nadrzeczu jak kapliczka z obrazami Jerzego Dudy-Gracza oraz miejsca, gdzie była dawna leśniczówka. Podczas tych spacerów uczniowie usłyszeli również legendy i opowieści, dotyczące okolicznych lasów. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Jesteśmy młodzi – o obywatelskość nam chodzi!”, który jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, a finansowany z Funduszy EOG, oraz cyklu Spotkania z historią w gminie Biłgoraj. Młodzież podczas warsztatów i wyjazdowych spotkań zdobywa wiedzę i doświadczenie, które wykorzystają uczestnicząc w życiu publicznym oraz podczas realizacji samodzielnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.
  • Spotkanie z historią „Bidaczowskie opowieści” oraz warsztaty obywatelskie w Nadrzeczu
  • Spotkanie z historią „Bidaczowskie opowieści” oraz warsztaty obywatelskie w Nadrzeczu
  • Spotkanie z historią „Bidaczowskie opowieści” oraz warsztaty obywatelskie w Nadrzeczu
  • Spotkanie z historią „Bidaczowskie opowieści” oraz warsztaty obywatelskie w Nadrzeczu
  • Spotkanie z historią „Bidaczowskie opowieści” oraz warsztaty obywatelskie w Nadrzeczu
  • Spotkanie z historią „Bidaczowskie opowieści” oraz warsztaty obywatelskie w Nadrzeczu

» powrót