Kiszenie kapusty - Lato z Teatrem w Gromadzie

2021-08-24

W niedzielne popołudnie 22 sierpnia w remizie OSP w Gromadzie odbyło się ostatnie z cyklu spotkanie pt. „Lato z Teatrem”. Spotkanie dla mieszkańców Gromady i okolic zorganizowano w ramach projektu „Widowiska obrzędowe żywym przekazem tradycji”.

W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński z małżonką, ks. Proboszcz Tomasz Kielar, Radny Powiatu Biłgorajskiego Dariusz Wolanin, Radni Gminy Biłgoraj Małgorzata Jednacz i Jan Majewski, Sołtysi Władysława Ligaj i Radosław Stręczywilk, Chrzestni zespołu „Czeremcha” Anna Oleszczak i Krzysztof Sobaszek, KGW z Gromady z Przewodniczącą Magdą Stręczywilk oraz Stowarzyszenie Amazonek z Biłgoraja. Projekt „Widowiska obrzędowe żywym przekazem tradycji” realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju z zespołem „Czeremcha” z Gromady, został dofinansowany przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją widowiska „ Kiszenie kapusty” wg scenariusza Teresy Kornik, które zostało entuzjastycznie przyjęte przez zgromadzoną licznie publiczność. W widowisku przedstawiono zwyczajowe kiszenie kapusty w wiejskim gospodarstwie domowym. Przypomnieniu tradycji dawnej biłgorajskiej wsi towarzyszyła prezentacja dotycząca historii lokalnej, czyli początków wsi Gromada, przygotowana przez Dominika Roga. Odbył się także wykład na temat tradycji muzycznych Ziemi Biłgorajskiej. Dr Sławomir Niemiec opowiedział o tradycyjnych instrumentach ludowych, takich jak fujarki, skrzypce, suka biłgorajska, oktawki, czy bębenek biłgorajski, prezentując jednocześnie ich walory muzyczne. Na zakończenie dla uczestników spotkania przygotowano poczęstunek, w tym bigos ze świeżo ukiszonej kapusty oraz potańcówkę. Wszystkie zrealizowane w ramach projektu widowiska: „Poratujcie Kumo” - Zespół „Zorza” z Dereźni, „U łubiarza” – Zespół śpiewaczo – obrzędowy „Jarzębina” z Bukowej i „Kiszenie kapusty” – Zespół „Czeremcha” z Gromady, zostaną nagrane i udostępnione na stronie internetowej i facebooku Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju.

  • Kiszenie kapusty - Lato z Teatrem w Gromadzie

» powrót