Zespół „Zorza” z Dereźni laureatem Międzywojewódzkiego Przeglądu

2021-07-12

Ogromnym sukcesem zakończył się występ Zespołu „Zorza” na XIX Międzywojewódzkim Przeglądzie Grup Obrzędowych „Wątki Folkloru Ludowego” w Starym Dzikowie, który odbył się 11 lipca na Stadionie Sportowym. Zespół „Zorza” zdobył I nagrodę. Przegląd ten ma na celu prezentację obrzędów dorocznych, związanych z cyklem Świąt Godnich, Zapustami, Wielkim Postem, Wielkanocą, itp. oraz zwyczajów rodzinnych, związanych z cyklem prac na roli, domowych, pasterskich, łowieckich, a także popularyzację wartości kulturowych w społeczeństwie oraz zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych. W przeglądzie wzięły udział grupy obrzędowe z terenu województwa podkarpackiego i lubelskiego. Zespół „Zorza” z Dereźni wystawił widowisko pt. „Poratujcie kumo”, które zostało bardzo ciepło przyjęte przez zgromadzoną publiczność i wysoko ocenione przez Komisję Konkursową o czym najlepiej świadczy I nagroda, którą zespół otrzymał oraz specjalna nagroda rzeczowa przyznana przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. Organizatorem Przeglądu jest Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie, Centrum Kulturalne w Przemyślu oraz Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie.
  • Zespół „Zorza” z Dereźni laureatem Międzywojewódzkiego Przeglądu
  • Zespół „Zorza” z Dereźni laureatem Międzywojewódzkiego Przeglądu
  • Zespół „Zorza” z Dereźni laureatem Międzywojewódzkiego Przeglądu
  • Zespół „Zorza” z Dereźni laureatem Międzywojewódzkiego Przeglądu
  • Zespół „Zorza” z Dereźni laureatem Międzywojewódzkiego Przeglądu
  • Zespół „Zorza” z Dereźni laureatem Międzywojewódzkiego Przeglądu
  • Zespół „Zorza” z Dereźni laureatem Międzywojewódzkiego Przeglądu
  • Zespół „Zorza” z Dereźni laureatem Międzywojewódzkiego Przeglądu
  • Zespół „Zorza” z Dereźni laureatem Międzywojewódzkiego Przeglądu

» powrót