"Jarzębina" z Bukowej i "Zorza" z Dereźni na Sejmiku w Tarnogrodzie

2021-06-14

W dniach 11-12 czerwca 2021 r. odbył się 46. Międzywojewódzki Sejmik Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie. Gminę Biłgoraj reprezentował Zespół śpiewaczo – obrzędowy „Jarzębina” z Bukowej i Zespół „Zorza” z Dereźni.

W wydarzeniu wzięły udział zespoły obrzędowe oraz amatorskie grupy teatralne z terenu południowo - wschodniej Polski. Można było „na żywo” obejrzeć 10 spektakli z województw mazowieckiego, podkarpackiego i lubelskiego. Sejmik w Tarnogrodzie otworzył cykl pięciu teatralnych sejmików międzywojewódzkich. Pozostałe odbędą się w Bukowinie Tatrzańskiej, Ożarowie, Stoczku Łukowskim i Kaczorach. Najlepsze spektakle z pięciu regionalnych przeglądów zaprezentują się na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej, który odbędzie się w październiku tego roku w Tarnogrodzie. Sejmiki teatralne stwarzają możliwość prezentacji i poznania tradycji i obrzędów danego regionu Polski związanych z godami, zapustami, weselem i chrzcinami, nocą świętojańską, czy zapomnianymi zajęciami gospodarskimi. Organizatorami Sejmików są Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie, Tarnogrodzki Ośrodek Kultury, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne, Towarzystwo Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej w Tarnogrodzie. Patronami i wsparciem finansowym służą także Starostwo Powiatowe w Biłgoraju i Burmistrz Tarnogrodu W świeżo odremontowanym budynku Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury, na rozpoczęcie Sejmiku, tzw. ocieplenie miejsca wystąpił Zespół „ Jarzębina” z widowiskiem „U łubiarza”, a następnego dnia zaprezentował się Zespół „Zorza” z Dereźni z widowiskiem „Poratujcie Kumo”. Obydwa spektakle zostały docenione i zebrały same pozytywne recenzje Rady Artystycznej, w której zasiadali: prof. Lech Śliwonik, dr Katarzyna Smyk, dr Bożena Suchocka, dr Edward Wojtaszek i dr Tomasz Rokosz. Na decyzję jakie zespoły zakwalifikują się na Sejmik Ogólnopolski będziemy musieli poczekać do sierpnia, kiedy to odbędzie się prawdopodobnie ostatni z zaplanowanych sejmików międzywojewódzkich.

Dobry pomysł na scenariusz, tygodnie prób przerywane obostrzeniami pandemicznymi oraz pasja i zaangażowanie aktorów amatorów zaowocowało sukcesem. Dwa spektakle z trzech zaplanowanych na 2021 rok są już gotowe. Widowiska powstały w ramach projektu pt. „Widowiska obrzędowe żywym przekazem tradycji” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury z programu EtnoPolska 2021. Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze, szczególnie w małych ośrodkach. EtnoPolska wspiera unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające w istotny sposób na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury.

 • "Jarzębina" z Bukowej i "Zorza" z Dereźni na Sejmiku w Tarnogrodzie
 • "Jarzębina" z Bukowej i "Zorza" z Dereźni na Sejmiku w Tarnogrodzie
 • "Jarzębina" z Bukowej i "Zorza" z Dereźni na Sejmiku w Tarnogrodzie
 • "Jarzębina" z Bukowej i "Zorza" z Dereźni na Sejmiku w Tarnogrodzie
 • "Jarzębina" z Bukowej i "Zorza" z Dereźni na Sejmiku w Tarnogrodzie
 • "Jarzębina" z Bukowej i "Zorza" z Dereźni na Sejmiku w Tarnogrodzie
 • "Jarzębina" z Bukowej i "Zorza" z Dereźni na Sejmiku w Tarnogrodzie
 • "Jarzębina" z Bukowej i "Zorza" z Dereźni na Sejmiku w Tarnogrodzie
 • "Jarzębina" z Bukowej i "Zorza" z Dereźni na Sejmiku w Tarnogrodzie
 • "Jarzębina" z Bukowej i "Zorza" z Dereźni na Sejmiku w Tarnogrodzie
 • "Jarzębina" z Bukowej i "Zorza" z Dereźni na Sejmiku w Tarnogrodzie
 • "Jarzębina" z Bukowej i "Zorza" z Dereźni na Sejmiku w Tarnogrodzie
 • "Jarzębina" z Bukowej i "Zorza" z Dereźni na Sejmiku w Tarnogrodzie
 • "Jarzębina" z Bukowej i "Zorza" z Dereźni na Sejmiku w Tarnogrodzie
 • "Jarzębina" z Bukowej i "Zorza" z Dereźni na Sejmiku w Tarnogrodzie
 • "Jarzębina" z Bukowej i "Zorza" z Dereźni na Sejmiku w Tarnogrodzie
 • "Jarzębina" z Bukowej i "Zorza" z Dereźni na Sejmiku w Tarnogrodzie

» powrót