Wyróżnienie dla Męskiego Zespołu Śpiewaczego z Bukowej

2021-05-31

Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych Złoty Kłos Euro – Folklor 2021 w Zebrzydowicach miał w tym roku formułę on-line. Wyróżnienie otrzymał Męski Zespół Śpiewaczy. Głównym celem przeglądu jest prezentacja, ochrona i dokumentacja tradycji ludowego śpiewu, muzyki i tańca z uwzględnieniem autentycznego repertuaru i sposobów wykonania z zachowaniem lokalnej gwary, tradycyjnego stroju oraz stylu własnego regionu, prezentowanego przez zespoły z różnych regionów Polski, Czech i Słowacji. Nagranie filmowe Męskiego Zespołu Śpiewaczego z Bukowej zawierające 2 utwory: „Jak ja szedłem do dziewczyny” i „Wszyscy ludzie mówią o mnie” zostało docenione przez Komisję Międzynarodowego Przeglądu w Zebrzydowicach i Panowie z Bukowej zostali uhonorowani wyróżnieniem. Wyniki przeglądu ukazały się 4 maja 2021 roku. Zespół przygotował Jerzy Odrzywolski. Gratulacje!
  • Wyróżnienie dla Męskiego Zespołu Śpiewaczego z Bukowej

» powrót