Dofinansowanie z EtnoPolska 2021

2021-03-15

15 marca 2021 r. ukazały się wyniki naboru programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021. Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju jest wśród 308 beneficjentów z całej Polski, którzy otrzymali dofinansowanie na zadania popularyzujące folklor w ramach programu EtnoPolska 2021. Dotację w wysokości 10 000 zł. przyznano na realizację zadania pt. „Widowiska obrzędowe żywym przekazem tradycji”. Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze, szczególnie w małych ośrodkach. EtnoPolska wspiera unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające w istotny sposób na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury. Do tegorocznej edycji programu wpłynęło 1846 wniosków, z czego wyłoniono 308 beneficjentów, którzy na realizację zgłoszonych przedsięwzięć otrzymają łączne dofinansowanie w wysokości 10 000 000 złotych.

  • Dofinansowanie z EtnoPolska 2021

» powrót