Męski Zespół Śpiewaczy z Bukowej zdobywa I miejsce na XIV Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie

2024-01-13

13 i 14 stycznia2024r. odbył się XIV Ogólnopolski Przegląd Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie.

W przeglądzie wzięło udział 28 amatorskich zespołów kultywujących tradycje ludowych form koledowania oraz wykonujących różnorodne gatunki kolęd z województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz wrmińsko-mazurskiego. Głównym celem przeglądu jest ochrona dziedzictwa narodowego, przekazanie przyszłym pokoleniom wiedzy o kulturze tradycyjnej oraz świadomość odrębności regionalnej i narodowej.

Panowie z Bukowej w składzie: Krzysztof Malec, Piotr Ostrowski, Tadeusz Małysza, Józef Małysza, Robert Sędłak, Marian Pawelec i Jerzy Odrzywolski zaprezentowali tradycyjne kolędy życzące, które dały pierwszą nagrodę zespołowi w kategorii zespoły śpiewacze. Serdecznie gratulujemy!

Organizatorami przegladu byli: Stowarzyszenie "Nasz Piast", Dom Kultury LSM i Fundacja Twórczości Ludowej.

  • Męski Zespół Śpiewaczy z Bukowej zdobywa I miejsce na XIV Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie

» powrót