Zespół Śpiewaczy ,,Czeremcha” z Gromady

Powstał w 1999 r. i prowadzony przez Pana Jana Szymaniaka doskonali warsztat wokalny oraz zdobywa uznanie jako zespół śpiewaczy. Na scenie doskonale prezentuje się w odtworzonym stroju sitarskim.

Swoje umiejętności prezentuje na przeglądach gminnych oraz ponadlokalnych. Świadczą o tym nagrody jakie zespół zdobył: I Nagroda w Konkursie Piosenki Partyzanckiej w Aleksandrowie, I i II Nagrody na Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Hedwiżynie, II Nagroda na Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Biszczy, I Nagroda na Festiwalu Piosenki i Poezji Abstynenckiej w Bidaczowie Nowym, Srebrny Różaniec (czyli II nagroda) na Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym oraz Nagroda im. Ireny Potockiej w 2010 r. i wyróżnienie w tym konkursie w 2012 r. Wyróżnienie zespół wyśpiewał również na I Międzypowiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Kocudzy Drugiej (2018 r.). Zespół wziął udział w widowisku Wspólnoty GOK ,,Wszystkie nasze dzienne sprawy”. W 2019 r. zespół „Czeremcha" z sukcesem zadebiutował w dziedzinie teatru obrzędowego autorskim widowiskiem "Darcie pierza pannie młodej na wiano" otrzymując wyróżnienie na XVII Regionalnym Przeglądzie Grup Obrzędowych "Wątki Folkloru Ludowego" w Starym Dzikowie i nagrodę na 36. Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie oraz zaproszenie od Towarzystwa Kultury Teatralnej na prezentację spektaklu na VI Festiwalu Wiejskich Teatrów ZWYKI w Teatrze Polskim w Warszawie. Kolejne spektakle stworzone przez zespół to "Kiszenie kapusty" i "Jak córkę szewca swatali", obydwa nagrodzone zarówno na Przeglądzie w Starym Dzikowie, jak i na Sejmikach w Tarnogrodzie. W skład zespołu wchodzą: Janina Czok– kierownik zespołu, Barbara Brodziak, Bożena Rój,  Edward Brodziak, Jan Drozdowski, Bogumiła Lipiec, Anna Koper, Katarzyna Adamek,  Teresa Kornik, Jan Czok oraz Adam Kozera.

  • Zespół Śpiewaczy ,,Czeremcha” z Gromady
  • Zespół Śpiewaczy ,,Czeremcha” z Gromady
  • Zespół Śpiewaczy ,,Czeremcha” z Gromady
  • Zespół Śpiewaczy ,,Czeremcha” z Gromady
  • Zespół Śpiewaczy ,,Czeremcha” z Gromady
  • Zespół Śpiewaczy ,,Czeremcha” z Gromady
  • Zespół Śpiewaczy ,,Czeremcha” z Gromady
  • Zespół Śpiewaczy ,,Czeremcha” z Gromady

» powrót