Zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Dąbrowicy

Zespół założony w 1980 r posiada długą, choć przerywaną historię swojej działalności. Jednak twórczy zapał członkiń zespołu nie pozwala na zaprzestanie artystycznych występów.

W swoim dorobku zespół posiada dwa widowiska obrzędowe ,,Prządki” i ,,Pierzaczki”, które były wystawiane na Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. Kierowany przez Panią Anielę Dziurę, a muzycznie prowadzony przez Panią Annę Przekaza, zawsze ubarwia gminne uroczystości raz służy pomocą i wspiera organizatorów imprez lokalnych. Od kilku lat rokrocznie, z własnoręcznie uwitym wieńcem wieńcem, reprezentuje gminę Biłgoraj na Dożynkach Diecezjalnych w Krasnobrodzie i na Dożynkach Jasnogórskich w Częstochowie. W 2013 r. zespół wyśpiewał sobie wyróżnienie na IX Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Hedwiżynie, a na Festiwalu Piosenki Miłosnej w Dereźni zdobył III nagrodę. W 2014 r. na tymże festiwalu panie wyśpiewały II nagrodę. Do zespołu należą: Aniela Dziura – kierownik zespołu, Krystyna Stelmach, Teresa Antosz, Maria Przytuła, Małgorzata Margol, Alicja Rozmarynowska, Maria Buczek, Helena Marczak, Stanisława Blacha, Maria Paczos, Zofia Jargieło, Barbara Buczek i Urszula Blacha.

  • Zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Dąbrowicy
  • Zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Dąbrowicy
  • Zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Dąbrowicy
  • Zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Dąbrowicy
  • Zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Dąbrowicy
  • Zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Dąbrowicy
  • Zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Dąbrowicy
  • Zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Dąbrowicy

» powrót