Warsztaty z instruktorem białego śpiewu

2022-05-30

27 maja odbyły się ostatnie z cyklu warsztaty białego śpiewu prowadzone przez Agnieszkę Szokaluk – Gorczyca. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu od 25 kwietnia do 27 maja, tj. 25 kwietnia oraz 6, 13, 20 i 27 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej w Woli Dereźniańskiej i w Szkole Podstawowej w Bukowej. Łącznie odbyło się 10 dwugodzinnych spotkań warsztatowych z uczniami, po 5 warsztatów w każdej ze szkół. Uczestniczyło w nich blisko 40 uczniów. Kolejnym etapem projektu będą warsztaty z członkiniami Zespołu Śpiewaczego z Rudy Solskiej dla uczniów szkoły w Woli Dereźniańskiej i Zespołu śpiewaczo – obrzędowego „Jarzębina” dla uczniów szkoły w Bukowej, które przeprowadzone zostaną w czerwcu. Praktyczna nauka tradycyjnych pieśni biłgorajskich odbędzie się poprzez bezpośredni przekaz międzypokoleniowy. Zajęcia poświęcone będą technice śpiewu otwartym głosem oraz tradycyjnym pieśniom biłgorajskim, odpowiednim dla repertuaru dziecięcego, czyli takim jak kołysanki, pieśni sieroce i pasterskie. Zwieńczeniem warsztatów w obydwu szkołach będą koncerty dla społeczności szkolnych. Projekt „Rozśpiewani w tradycji – warsztaty białego śpiewu” realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju został dofinansowany przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2022.
  • Warsztaty z instruktorem białego śpiewu
  • Warsztaty z instruktorem białego śpiewu
  • Warsztaty z instruktorem białego śpiewu
  • Warsztaty z instruktorem białego śpiewu
  • Warsztaty z instruktorem białego śpiewu
  • Warsztaty z instruktorem białego śpiewu
  • Warsztaty z instruktorem białego śpiewu

» powrót