XVI Turniej Wsi 2022

2022-05-11

Zapraszamy do zgłaszania się drużyn sołectw z Gminy Biłgoraj.

Tegoroczna edycja XVI TURNIEJU WSI - OKRĄGŁE 2022 odbędzie się 12 czerwca 2022 roku o godz. 14.00 w Okrągłym (boisko wiejskie)

Organizatorami są: Wójt Gminy Biłgoraj, Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju

Współorganizator: Rada Sołecka i Mieszkańcy wsi Okrągłe

Celem imprezy jest:

  • integracja mieszkańców Gminy Biłgoraj

  • aktywizacja życia społeczno-kulturalnego

  • kształtowanie właściwych postaw zawodników i kibiców

  • promocja poszczególnych sołectw Gminy Biłgoraj

  • wykorzystanie naturalnych warunków plenerowych miejscowości Okrągłe

Do udziału zapraszamy delegacje, maksymalnie 15 osobowe z sołectw (w tym dzieci, młodzież i dorośli) z sołtysem lub radnym na czele.

Tematyka tegorocznego Turnieju Wsi “Powróćmy jak za dawnych lat…”, zachęca do powrotu do normalności. Po dwuletniej przerwie związanej z ograniczeniami pandemicznymi, a później silnych emocjach związanych z wybuchem wojny na Ukrainie, ponownie zapraszamy do radosnej zabawy, zdrowej, sportowej rywalizacji i promocji swoich sołectw w dziedzinie kulinarnej i konkurencjach turniejowych. Dla zainteresowanych z zakładce do pobrania znajduję się regulamin Turnieju Wsi. Temat jest bardzo obszerny, wystarczy spojrzeć wstecz i popuścić wodze fantazji. Najważniejszy jest pomysł, poczucie humoru i dobra, wspólna zabawa. 

       Zgłoszenia udziału miejscowości prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2022 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju, Tel 84 688 28 53

  • XVI Turniej Wsi 2022

» powrót