Katarzyna Zygmunt podwójną laureatką konkursu wojewódzkiego

2022-04-04

2 kwietnia w Muzeum Wsi Lubelskiej rozstrzygnięto III Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną, którego organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Podwójną laureatką konkursu została mieszkanka gminy Biłgoraj Katarzyna Zygmunt. Celem konkursu jest upowszechnianie tradycji świątecznych i przekazywanie o nich wiedzy oraz budowanie integracji międzypokoleniowej, a także ocalenie od zapomnienia tego, co najpiękniejsze w naszej kulturze, a co związane jest z Wielkim Postem i Świętami Zmartwychwstania Pańskiego. Na konkurs wpłynęło łącznie 450 prac, palm i pisanek w kategorii tradycyjnej i współczesnej. Prace oceniało Jury w składzie: dr hab. prof. UMCS Mariola Tymochowicz, Iwona Olech, Bogna Głuchowska, Katarzyna Kraczoń i Beata Urniaż-Księska. Pomimo bogatych tradycji pisankarskich na Lubelszczyźnie, jury zauważyło, że zainteresowanie dawnymi technikami i wzorami regionu było raczej znikome. Wśród nadesłanych pisanek przeważały te, wykonane technikami współczesnymi. W kategorii palm tradycyjnych zabrakło form najbardziej archaicznych, zbliżonych do bukietów wykonanych z roślin zielonych. W tegorocznej edycji kategorię tę zdominowały palmy typu wileńskiego. Przy ocenie palm jury zwracało uwagę na tradycyjną formę, zastosowanie naturalnych, zgodnych z tradycją surowców, estetykę i jakość wykonania. W kategorii pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną drugą nagrodę otrzymała twórczyni ludowa z Korytkowa Dużego Katarzyna Zygmunt, natomiast w kategorii tradycyjna palma wielkanocna p. Kasia otrzymała pierwszą nagrodę. Wcześniej w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju rozstrzygnięto etap powiatowy III edycji Wojewódzkiego Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną. Komisja konkursowa w składzie Maria Gałka, Małgorzata Liwosz-Rudy, Maria Marchewka-Skurzak i Anna Wachowicz I nagrodę w kategorii pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną przyznała Katarzynie Zygmunt z Korytkowa Dużego. Serdecznie gratulujemy!
  • Katarzyna Zygmunt podwójną laureatką konkursu wojewódzkiego

» powrót