Zakończenie projektu „Sieć na kulturę w podregionie chełmsko – zamojskim”

2022-01-24

21 stycznia Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju otrzymał nowy sprzęt komputerowy wartości 11 tys. zł. Sprzęt został przekazany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie chełmsko – zamojskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników samorządowych instytucji kultury oraz dzieci i młodzieży. Projekt „Sieć na kulturę w podregionie chełmsko – zamojskim” polegał na przeszkoleniu pracowników samorządowych instytucji kultury, a następnie przeprowadzeniu szkoleń dla dzieci i młodzieży w wieku 10 -18 lat w zakresie „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. W projekcie uczestniczyli instruktorzy GOK w Biłgoraju: Jerzy Odrzywolski i Dominik Róg oraz dwie grupy dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Korytkowie Dużym i Korczowie. W ramach realizacji projektu Gminny Ośrodek Kultury otrzymał nowoczesny sprzęt komputerowy.
  • Zakończenie projektu „Sieć na kulturę w podregionie chełmsko – zamojskim”

» powrót